groep 7/8 en VO

Vragen van ouders uit mijn boek: 

 • Waarom nog geen advies in groep 7?
 • Druk kind in groep 7/8
 • Is groep 7 of groep 8 het belangrijkste schooljaar?
 • Is oefenen voor de Cito-toets verstandig?
 • Niet gewend aan huiswerk
 • Hoe stel ik mijn kind gerust voor de Cito-eindtoets?
 • Niet eens met schooladvies
 • Hoge Cito-score en toch een lager advies!
 • Te chaotisch voor de havo?
 • Kind met autisme: Kiezen we vmbo-t of kader?

Lees hier ingezonden vragen met antwoord! ( Groep 7/8)

Hoe help ik mijn kind met huiswerk?
Mijn dochter zit in groep 6 en krijgt regelmatig huiswerk. Ze moet bijvoorbeeld leren voor een topografietoets of een geschiedenisproefwerk. Ook een spreekbeurt staat op het programma. Ik stuur haar dan naar boven maar ze komt na een paar minuten weer naar beneden met de mededeling dat ze het gelezen heeft en alles weet. Dit blijkt dan niet zo te zijn en ik moet haar weer terug sturen. Het wordt er niet gezelliger op. Hoe kan ik dit aanpakken? Kinderen die voor het eerst beginnen met leren voor een toets hebben meestal begeleiding nodig. Ze moeten “leren leren”. Vaak gebeurt dit ook in de klas; de leerkracht geeft instructies over hoe je het aanpakt. Hoe je begint is natuurlijk afhankelijk van wat je dochter precies moet leren. Zijn het woordjes voor Engels, topografie of een hoofdstuk van een geschiedenisles? Tips:
 • Allereerst is het belangrijk om je dochter niet in haar eentje naar boven te sturen. Ga naast haar zitten, bekijk samen het huiswerk en help haar op weg. Een kind kan aangeven een tekst goed te begrijpen maar het in eigen woorden uitleggen van wat je hebt geleerd is een vaardigheid apart. Voor veel kinderen erg moeilijk!
 • Bij het leren van een hoofdstuk uit een geschiedenisles kan de aanpak als volgt zijn: Lees de tekst een paar keer goed door. Bedenk bij elke alinea een paar vragen en probeer daarop een goed antwoord te formuleren. Dat formuleren is een belangrijke oefening! Door de vragen en antwoorden te noteren krijgt je dochter een mooi oefendocument. Je zou haar kunnen helpen door het te overhoren.
 • Woordjes leren lukt het best wanneer je de woordjes in groepjes van 5 verdeelt. Neem pas het volgende groepje onderhanden wanneer ze de eerste 5 woorden beheerst. Herhaal de groepjes en voorgaande groepjes steeds opnieuw. De website wrts.nl is een handige site waar je zelf woorden of zinnen kunt invoeren die het programma overhoort.
 • Ook bij topografie is het goed om de plaatsnamen in groepjes te verdelen. Kies steeds 3 of 4 plaatsen die dicht bij elkaar liggen op de kaart. Oefen hardop en richt je later ook op de schrijfwijze. Kinderen hebben er vaak plezier in om grappige ezelsbruggetjes te bedenken om moeilijke plaatsnamen te onthouden! Veel topografiemethodes hebben ook een oefensite online. Informeer eens bij de leerkracht of kijk op topo-basis.nl
 • Bij een spreekbeurt kun je je dochter het best op weg helpen door na het kiezen van het onderwerp, hoofdstukjes te bedenken waarover zij iets wil vertellen. Laat haar bij elk hoofdstukje informatie zoeken en in steekwoorden of korte zinnen noteren wat ze wil vertellen. Plaatjes, een PowerPoint, voorwerpen maken de speekbeurt makkelijker en beter. Een spreekbeurt komt daarnaast het beste uit de verf als je thuis een paar keer hebt kunnen oefenen en feedback van de toehoorders hebt ontvangen. Veel kinderen vinden een spreekbeurt spannend. Zorg dus dat je positief opbouwend bent met je commentaar.
Leren werkt het best wanneer je zoveel mogelijk zintuigen inschakelt. Dat houdt in dat je naast het goed lezen, leren en opschrijven, ook veel hardop moet oefenen.
Hoe komt het schooladvies tot stand?

Mijn dochter zit in groep 8 en we krijgen zeer binnenkort het schooladvies voor de middelbare school te horen. Ik heb begrepen dat de Eindcito iets minder belangrijk is geworden. Mijn vraag is: Hoe komt het schooladvies van de leerkracht tot stand?

Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt de Eindtoets pas in april afgenomen. Het advies van de leerkracht komt eerder. Dat betekent dat de score op de Eindtoets minder bepalend is. Het advies wordt nu meer gebaseerd op het hele leerlingvolgsysteem, met name vanaf groep 6.

Natuurlijk is het leerlingvolgsysteem belangrijk voor het advies van de leerkracht maar het bepaalt zeker niet alles!

Een advies voor de middelbare school is altijd een enorm belangrijke afweging voor de leerkracht van groep 8 en het komt niet zelden voor dat het advies wordt besproken met collega’s van voorgaande jaren, de IB-er en de directeur van de school. Veel zaken hebben invloed op het advies! De leerkracht kijkt onder andere naar:

Werkhouding: Is het kind in staat om zelfstandig te werken? Lost het kleine problemen zelf op of vraagt het vaak om hulp? Gaat het kind vlot aan de gang of moet het vaak aangespoord worden om een taak te volbrengen?

Motivatie: Is het kind nieuwsgierig, heeft het een uitgebreide interesse en stelt het regelmatig vragen tijdens de les; Is het kind actief betrokken bij de les? Naar welk type onderwijs wil het kind het liefst verwezen worden en in hoeverre is het bereid om daar ook hard voor te werken?

Concentratie: Is het kind in staat om langere tijd aan een taak te werken of is het redelijk snel klaar of afgeleid?

Huiswerk: Hoe is de huiswerkattitude? Wordt het huiswerk op tijd ingeleverd? Werkt het kind met een planning ? Moet een kind thuis vaak aan het huiswerk herinnerd worden of neemt het zelf het initiatief?

Groei: Verwacht de leerkracht dat de leerling in bovenstaande zaken nog groei zal doormaken; Is de leerling bewust van het belang van bovenstaande zaken en wil het gaan werken aan de juiste attitudes?

Naast al deze kind gebonden eigenschappen wordt er natuurlijk ook naar de omgeving van het kind gekeken. Wat is de mening van de ouders? Hoe zien zij hun kind? Is er voldoende ondersteuning van ouders te verwachten in dit eerste nieuwe jaar in de brugklas of zal het kind het vooral op eigen kracht moeten zien te redden? Heeft het kind de beschikking over een rustige werkplek thuis waar het huiswerk kan maken?

Zo zie je dat het vormen van een advies vaak een proces is dat door de leerkracht  met grote zorgvuldigheid wordt doorlopen. Laat je als ouder goed informeren en bedenk dat het hoogste niet altijd het beste is.

Kinderen en racisme

Kinderen en “racistische grapjes”        

Wanneer je een blik werpt op de spelende kinderen op menig schoolplein van tegenwoordig, dan heb je het al snel gezien: Een kleurrijke school! Kinderen van veel verschillende nationaliteiten, verschillend van kleur en cultuur. Wat een rijkdom! Nergens leren kinderen meer van verschillende culturen dan op een school waar ze elkaar dagelijks ontmoeten. Waar kinderen elke dag samen spelen, leren, vriendschappen sluiten en conflicten leren op te lossen. Een goede reden om blij te zijn als je kind op een school mag vertoeven met een mooie afspiegeling van multicultureel Nederland.

Elke dag zien we dat we naast verschillen, eigenlijk veel meer overeenkomsten hebben! Zo hebben we allemaal graag vrienden, willen we rust en gezelligheid in de klas, willen we veel leren en daarvoor complimenten ontvangen. Zo zijn we ook allemaal kwetsbaar en houden we niet van pesterijen.  Niks is zo kwetsend als gepest te worden om je uiterlijk of afkomst.  Kinderen kunnen soms hard zijn tegen elkaar en dan worden al snel uiterlijkheden aangegrepen om elkaar mee te bevechten. Op onze school waar we juist zo trots zijn op onze kleurrijke populatie, zijn we hier extra allert op. We tolereren geen kwetsende uitspraken, zeker niet over elkaars uiterlijk of afkomst.  We praten hierover met de kinderen in de klas. De woorden racisme en discriminatie komen ter sprake.  Tijdens gesprekken met kinderen voelen we hoe belangrijk het is om het niet maar op z’n beloop te laten, niet weg te kijken maar het te benoemen en kinderen bewust te maken van de hardheid van woorden. Grapjes zijn geen grapjes als ze een ander kwetsen. We hopen dat dit soort gesprekken ook eens aan de keukentafel gevoerd worden zodat we samen, school en thuis, zorgen voor een stukje opvoeding waar kinderen hun leven lang voordeel van zullen hebben.

Hoe krijgen wij onze zoon weer aan het lezen?

Hoe krijgen we onze zoon weer aan het lezen?

Mijn zoon zit in groep 8 en heeft altijd graag gelezen. Sinds een jaar is het minder. In groep 7 las hij graag de Grijze Jager en Harry Potter. Nu zegt hij geen goed boek meer te kunnen vinden in de schoolbieb.  Heb je tips om hem te helpen?

Je zoon kan niks vinden in de schoolbieb en dat kan te maken hebben met het beperkte aanbod dat er vaak is voor de oudste kinderen van de school. Sommige kinderen ontgroeien de kinderboeken en zijn toe aan boeken uit de categorie 12+.

Het is ook mogelijk dat je zoon houdt van het lezen van series zoals de Grijze Jager en Harry Potter. Kijk dan eens samen met hem op de site  http://leesbevorderingindeklas.nl/subject/serie/   Op deze site staat een overzicht van series geschikt voor de bovenbouw.

Ook de site www.boekenzoeker.org is een geweldige site die kinderen van alle leeftijden helpt met het vinden van het boek dat bij ze past. Ik raad je aan om ‘geregistreerde gebruiker’ te worden.  Het is gratis en je krijgt persoonlijke boekentips. Je kunt aan de hand van recensies een lijstje samen stellen en dat meenemen naar de bieb.

Wist je trouwens dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? De Witte Dame in Eindhoven is een grote bieb. Kinderen vinden het vaak een belevenis  om hier rond te neuzen. Als je kind lid wordt, kan het gratis boeken lenen. Voor 2 euro kun je ze zelfs thuis laten bezorgen via de site. Heeft je zoon zijn boeken nog niet uit en is de uitleentermijn  verstreken, dan hoef je je tegenwoordig ook geen zorgen meer te maken. Je kunt gemakkelijk verlengen via de site en mocht je dat even zijn vergeten; er worden geen boetes meer gegeven! Allemaal goede redenen om een kijkje te nemen op www.bibliotheekeindhoven.nl  en een bezoekje met je zoon te gaan plannen.

Tot slot een paar tips voor het aanwakkeren van de leesmotivatie:

 • Lees zelf regelmatig een boek! Goed voorbeeld doet volgen.
 • Sommige kinderen lezen liever informatieve boeken. In de bieb vind je een hele afdeling.
 • Laat je zoon aanraders vragen bij vrienden of klasgenoten.
 • Probeer verschillende genres uit. Het ene kind heeft meer zin in humor, het andere wil spanning. Laat het boek wegleggen als het na een aantal bladzijdes nog steeds niet bevalt. Niks is zo demotiverend als te moeten lezen in een boek dat je saai vindt.
 • Ga voorlezen! Ook oudere kinderen vinden voorlezen leuk. Kies samen een boek en maak er een gezellig leesmomentje van.
Hoe stel ik mijn kind gerust voor de Eind-toets?

Hoe stel ik mijn kind gerust voor de Cito-eindtoets?

Mijn dochter wil heel graag naar dezelfde middelbare school als haar vriendinnen. Ze hoopt daarom dat door de uitslag van haar eindtoets, het advies omhoog zal worden bijgesteld. Nu is ze al verschrikkelijk zenuwachtig voor de toets en ik ben bang dat dit tegen haar gaat werken. Hoe stel ik haar gerust?

Voor achtstegroepers zijn het spannende tijden: Het definitieve advies voor de middelbare school. Voorheen hing veel af van de beruchte Citotoets. Sinds een paar jaar geeft de leerkracht de doorslag. Daardoor zijn de adviezen inmiddels gegeven en volgt in april de Cito-eindtoets als sluitstuk.

Wanneer de uitslag van een eindtoets veel hoger uitvalt dan verwacht, is de leerkracht verplicht om het advies te heroverwegen. Deze heroverweging leidt niet altijd tot een hoger advies. Afgelopen jaren blijkt slechts een klein percentage van de kinderen die in aanmerking zouden komen, daadwerkelijk een hoger advies te hebben gekregen. De oorzaak hiervan is dat leerkrachten vaak overtuigd zijn van het advies dat zij geven. Eén enkele toets zal dat niet snel veranderen. Gelukkig ook niet wanneer de uitslag veel lager uitvalt dan verwacht. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs op het schooltype zit dat de leerkracht adviseerde.

Hoe stel je je kind gerust voor de Cito-toets?

 • Houd je kind voor dat de middelbare schooltijd een heel leuke en fijne tijd kan worden als je op het juiste niveau terecht komt. Het is fijn om te merken dat je goed mee kan en dat niet alle stof te moeilijk is of het tempo steeds te hoog ligt.
 • Praat met je dochter over haar angst gescheiden te raken van haar vriendinnen. Stel haar gerust. De kans dat ze snel nieuwe vriendinnen krijgt, is heel groot! Bovendien zal ze haar oude vriendinnen gewoon kunnen blijven zien als ze dat graag wil. Veruit de meeste brugklassers hebben snel hun draai gevonden op de middelbare school en zouden niet eens meer terug naar de basisschool willen!

Tips tegen de zenuwen:

 • In de Cito-toets kom je vragen tegen waar je echt niet uitkomt. Raak niet in paniek want dit is normaal. Het is namelijk niet de bedoeling dat heel veel kinderen nul fout hebben. Nul fout in de Cito-eindtoets is een uitzondering en alleen weggelegd voor de allerslimsten!
 • Ga rustig te werk en lees goed. Je krijgt echt voldoende tijd voor alle opgaven.
 • De Cito-eindtoets wordt alleen in de ochtend afgenomen. Ga de dag ervoor vooral niet oefenen, maar laat je kind zich lekker ontspannen. Sporten maakt fit, je krijgt een goede eetlust en slaapt ‘s avonds lekker in.
 • Laat je kind op een normale tijd naar bed gaan, dus niet een uur eerder. Wanneer ze er veel te vroeg in ligt en niet kan slapen, gaat ze waarschijnlijk alleen maar liggen piekeren.
 • Eén serieus gesprek over de toets zal voldoende zijn. Wanneer je haar steeds met tips blijft bestoken werkt het averechts. Ze voelt dan dat jij er stikzenuwachtig van bent. Probeer je in te houden hoe moeilijk dat ook kan zijn.
Hoe helpen we met ‘begrijpend lezen?’

Hoe wordt er gewerkt aan begrijpend lezen op de basisschool?

Tijdens de ouderavond kregen wij te horen dat onze zoon (groep 7) moeite heeft met begrijpend lezen. Wij zouden hem graag helpen door thuis eens te oefenen. Hoe wordt er gewerkt  aan begrijpend lezen op school en hoe kunnen wij daar thuis bij aansluiten?

Lezen op de basisschool begint in groep 3 met het technisch leesonderwijs; het verklanken van de woorden. Er wordt direct ook aandacht besteed aan het begrijpend lezen door de kinderen na te laten denken over wat ze lezen. Zo trekken ze een lijntje van een plaatje naar het juiste woord of de juiste zin.

Dat nadenken over een tekst die je leest, is de basis van begrijpend lezen. In de klas zijn kinderen in de weer met allerlei soorten teksten: Verhalende en informatieve teksten, mening teksten of gebruiksaanwijzingen. Ze komen op deze manier in aanraking met veel nieuwe woorden en vergroten hiermee hun woordenschat. Een goede woordenschat is een voorwaarde voor succes bij begrijpend lezen.

In de les is er veel aandacht voor verschillende leesstrategieën. Zo oefenen de kinderen met het voorspellen waar de tekst over gaat, een indeling herkennen, conclusies trekken, samenvatten, verwijswoorden of signaalwoorden opsporen. De nieuwste methodes bieden tegenwoordig leuke actuele teksten digitaal aan. Dit werkt enorm motiverend bij het vak begrijpend lezen!

Hoe kun je je kind helpen?

 • Veel leeskilometers maken is natuurlijk een goede manier om te oefenen met begrijpend lezen. Maar niet alleen boeken lezen helpt bij begrijpend lezen. Kies allerlei soorten teksten zoals krantenartikelen, songteksten, reclamefolders of digitale berichten. Leesplezier is een belangrijke factor! Lees ze samen en praat erover. Zet je kind aan tot nadenken en nog leuker een discussie!
 • Werk aan de woordenschat van je kind door veel te praten met je zoon. Kijk samen programma’s zoals het Jeugdjournaal of Klokhuis om verschillende onderwerpen te bespreken
 • Ga eens samen bakken of koken. Het lezen van een recept is een hele goede begrijpend lezen oefening.
 • De leerkracht van je kind kan je helpen aan goede oefeningen voor begrijpend lezen die aansluiten bij het lesprogramma. Niks weegt echter op tegen het lezen van boeken met het nodige leesplezier. Dat kan soms een uitdaging zijn. Goed voorbeeld doet volgen! Wanneer je zelf regelmatig een boek leest zal het makkelijker zijn je kind te motiveren.
 • Op meestermichael.nl vind je leuke oefensites o.a. voor begrijpend lezen.
Kan ik van VMBO kader naar HAVO?

Ik zit nu in het tweede schooljaar van vmbo-kader en ik ga binnenkort naar het derde. Nu is mijn vraag of ik van kader naar havo kan doorstromen en als ik dat kan, hoe kan ik dat vertellen aan mijn docenten? 

 

Wat goed van je dat je nu al nadenkt over wat je graag wilt! Dat is erg verstandig want ik lees dat je plannen hebt om flink door te gaan leren. Dat is natuurlijk heel goed voor je toekomst. Je moet bedenken dat er altijd verschillende wegen zijn die naar een doel leiden. Als je nog helemaal niet weet wat je later wil worden dan is het goed om door te stromen binnen de middelbare school. Als je het wel al ongeveer weet, kun je ook proberen om via het MBO door te stromen naar het HBO.

 

Als je nu Kader doet en je wil naar HAVO, dan moet je de TL (theoretische leerweg) gaan doen. Als je dan een extra vak hebt, kun je doorstromen naar HAVO.

Ik raad je aan om dit met je mentor of de decaan van jouw school te bespreken. Je kunt ook een leraar kiezen waarvan je weet dat deze goed kan luisteren.

 

Een paar tips voor dit gesprek:

– Vraag aan je mentor of je een afspraak kunt maken om over jouw toekomst te praten. Zeg dat je veel vragen hebt en dat het dus even tijd kost. Zo plan je een serieus gesprek en kan de mentor al zaken voor je uitzoeken.

– Bereid het gesprek ook zelf goed voor. Schrijf alle vragen die je hebt op, zo vergeet je er geen!

-Denk goed na over waarom je graag HAVO wil doen want dat gaat je mentor zeker vragen. Denk ook na over welke andere wegen er zijn om je doel te bereiken of stel deze vraag aan je mentor.

– Laat je tijdens het gesprek niet te snel ontmoedigen en schrijf belangrijke dingen op die je moet onthouden. Misschien zegt je mentor dat het extra jaren hard leren gaat kosten maar dat heb jij er misschien wel voor over. Misschien zegt je je mentor dat je te lage punten haalt maar lukt het je best om hogere punten te gaan halen door extra je best te doen. Misschien kun je wat bijlessen krijgen op school?

– Aan het einde van het gesprek kun je altijd zeggen dat je over alles wat je hebt gehoord goed gaat nadenken. Vraag ook of je er later nog eens over kunt komen praten zodat je mentor weet dat jij serieus bezig bent.

 

Wil je nog meer lezen over doorstromen lees dan eens de website van jouw school en de website van de HAVO waar je naar toe zou willen.

Op deze website staat ook veel info : https://www.onderwijsconsument.nl/hoe-stroom-ik-door-van-vmbo-naar-havo/

 

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven