groep 3/4

Vragen voor groep 3/4 uit mijn boek:

 • Onze zoon is een raketje
 • Zonnetje, maantje
 • Linkshandig leren schrijven
 • Mijn zoon krijgt heel vaak straf
 • Faalangst
 • Een klas overslaan?
 • Mag het ook een stripboek zijn?
 • Concentratieproblemen in groep 4
 • Speels in groep 4
 • Mijn zoon heeft vijf verschillende juffen

Lees hier ingezonden vragen met antwoord:

Help! Mijn kind zit in een plofklas.
Onze dochter zit in groep 4 met 36 kinderen. Wij vinden dat een veel te grote groep! Wat kun je als ouder hieraan doen? Het is begrijpelijk dat je als ouders zorgen hebt om zo’n grote groep kinderen in een klaslokaal. Grote groepen vragen meer van een leerkracht maar ook zeker van de kinderen. Zo neemt het geluidsniveau toe en is de verdeelde aandacht voor elk individueel kind minder. Uit verschillende studies blijkt dat leerlingen in kleine klassen hogere cijfers halen en zelfverzekerder zijn. Scholen zijn zich hiervan natuurlijk bewust en zoeken naar oplossingen. Zo wordt er vaak gekozen voor een klassenassistent ter ondersteuning of voor het opsplitsen van de groep bij bepaalde activiteiten. Het is goed om te achterhalen welke ondersteuning deze grote groep kinderen krijgt want die is hard nodig. De school van jouw dochter bepaalt zelf hoeveel kinderen er in de klas mogen zitten. Er is geen wet die voorschrijft wat het maximaal aantal leerlingen per klas mag zijn. Moet je je als ouder dan maar neerleggen bij zo’n plofklas? Nee!  Je kunt als ouder zeker iets doen:
 • Het streven van de vakbond is een maximum van 24 leerlingen per klas. De school zit daar met 36 leerlingen dus ver boven! Je zult niet de enige ouder van de klas zijn die zich zorgen maakt. Zoek medestanders en verenig je als ouders.
 • Bespreek je zorgen met de directeur en informeer naar de manier waarop deze klas wordt ondersteund. Wellicht kan de directeur je geruststellen en blijkt dat er voldoende ondersteuning geboden wordt. Een grote klas kan dan toch prima functioneren.
 • Bespreek je zorgen met de oudergeleding van de MR. Zij kunnen zorgen voor een discussie over de groepsgrootte binnen de school. Over de uitgangspunten van het onderwijskundig beleid, inclusief de richtlijnen voor groepsgrootte heeft de MR namelijk instemmingsrecht.
 • Je hoort vaak :‘Vroeger waren de klassen vele malen groter.’ Vroeger was er echter geen passend onderwijs en werden de zwakke leerlingen achter in de klas gezet om aan hun lot te worden overgelaten. Dat is niet meer van deze tijd. Leerkrachten krijgen met allerlei soorten gedrags- en leerproblemen te maken en moeten hun onderwijs verantwoorden.
Mijn dochter wil alleen met jongens spelen..

Mijn dochter (8 jaar) wil alleen maar met jongens spelen. Ze haat meisjesdingen en ze heeft geen vriendinnen. Ik heb haar verboden om nog met jongens te spelen want het lijkt me niet goed om als meisje steeds met jongens te zijn. Wat kan ik doen om haar te helpen?

Het komt echt vaker voor dat meisjes liever met jongens spelen en jongens liever met meisjes. In elke klas zitten wel stoere meiden die niks willen weten van roze of Barbies. Die met poppen spelen en nagels lakken echt ontzettend stom vinden. Het komt echt vaker voor dat deze meiden lekker mee voetballen, graag klimmen, rennen en spijkerbroeken dragen. Ze voelen zich prima en de jongens accepteren dat ook, omdat ze een stoere meid is die bij hen past. Je hoeft je hierover geen zorgen te maken.

Kinderen worden naarmate ze ouder worden kritischer in de keuze van vriendschappen. Het is een stap in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen kiezen vanaf een jaar of 8 vrienden waarbij ze zich prettig voelen, die dezelfde interesse heeft, en dezelfde normen en waarden bijvoorbeeld over hoe we met elkaar omgaan. Jouw dochter voelt zich het prettigst bij jongens. Ze houdt niet zo van rokjes en meisjesdingen. Het is belangrijk dat ze zichzelf op deze manier leert kennen. Kinderen ontwikkelen hierin ook een stukje persoonlijkheid en het is van groot belang dat haar moeder haar als persoon niet afwijst. Door teveel opmerkingen over dit soort persoonlijke keuzes kan een kind zich erg onzeker gaan voelen. Het kan zelfs een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen. Ik zou haar dus echt niet meer verbieden om met jongens te spelen.

Het is belangrijk dat je je dochter op deze leeftijd haar eigen keuzes laat maken en haar het gevoel te geven dat ze geaccepteerd en geliefd wordt, zonder voorwaarden. Het is goed mogelijk dat ze wanneer ze in de pubertijd komt wel ineens behoefte krijgt aan vriendinnen. Wanneer ze nu negatieve ervaringen met de meisjes in haar klas opdoet, zal ze onzeker worden. Het beste wat je je kind kan meegeven is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Een meid met een realistisch, positief zelfbeeld functioneert het beste en zal gelukkiger zijn dan een onzeker, bang meisje. Als ouder heb je grote invloed op dit zelfbeeld.

Veel ouders proberen vriendschappen van hun kinderen een beetje te sturen. Daar is helemaal niks mis mee. Wanneer je je zorgen maakt over slechte invloed die bepaalde vriendjes of vriendinnetjes hebben op je kind, dan is het logisch dat je zaken niet op zijn beloopt wilt laten. Door zaken met je kinderen te bespreken, en af en toe ook te sturen in hun keuzes, voed je ze op naar jouw normen en waarden.

Ik ben echter van mening dat het spelen met jongens niet slecht is voor een meisje. In tegendeel.  Praat eens met je dochter. Vraag haar wat ze zo leuk vindt aan het spelen met haar vriendjes. Laat haar enthousiast vertellen met een open blik. Op deze manier leer je meer over je dochter en kun je de regel intrekken.  Waarschijnlijk heeft ze later nog heel veel voordeel van haar ervaringen nu.

Mijn kind wordt zenuwachtig van de stopwatch!

Mijn kind wordt zenuwachtig van de stopwatch.

Mijn dochter in groep 4 krijgt de zenuwen van testen met de stopwatch. Ze wordt er faalangstig van. Nu komen de Avi-toetsen en weer aan en ik vraag me af waarom die snelheid toch zo belangrijk is. Kinderen moeten toch vooral begrijpen wat ze lezen?

 

Avi-toetsen en de DMT van Cito testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. Het gaat bij deze testen inderdaad om de techniek en niet om het tekstbegrip. Naast deze tempotoetsen test de leerkracht natuurlijk ook het niveau van begrijpend lezen.

Waarom zijn deze testen met de stopwatch nu eigenlijk nodig?

Kinderen die net beginnen met lezen zijn nog vooral erg hard bezig met het verklanken van de letters;  het vormen van woorden. Dit kost een jonge leerling nog zo veel energie en inspanning dat er in de hersenen  weinig ruimte is voor het begrijpen van de tekst.

Naarmate een kind vlotter leert verklanken en dus het technisch lezen verbetert, komt er ruimte voor het begrijpen van de tekst. Wanneer een kind van groep 3 doorstroomt naar de midden- en daarna bovenbouw, worden de teksten die het moet kunnen lezen in al de leerboeken ingewikkelder. Het is dan ook belangrijk dat het tempo mee omhoog gaat. Een kind dat achter blijft op technisch lezen heeft het bij alle vakken moeilijker omdat het steeds meer teksten tegenkomt van een bepaald niveau. Wanneer je deze teksten niet op een redelijk tempo kan lezen, wordt het ook moeilijker om ze te begrijpen.

Het technisch lezen is dus een belangrijk onderdeel van de leerstof op school. We meten dit met de stopwatch en deze geeft inderdaad regelmatig stress bij leerlingen. Dat is erg jammer. De leerkracht kan een grote rol spelen bij het verminderen van de stress. Het is daarom verstandig om de leerkracht in te seinen zodat zij je kind gerust kan stellen.

Ook als ouder kun je helpen de stress te verminderen.

Leg je dochter uit waarom het tempo geoefend wordt. Wil je toch iets aan de stress doen, oefen dan thuis eens met verschillende doelen: Lees de tekst op je aller snelst, lees nu de tekst eens met zo min mogelijk foutjes, lees de tekst daarna op de allermooiste toon. Maak een wedstrijdje van het lezen met een stopwacht en probeer je eigen record te verbeteren. Doe zelf ook mee en kies een eigen moeilijke tekst. Houd de sfeer vooral luchtig!

De tempotoetsen horen er nu eenmaal bij maar er is geen enkele reden om daarvan wakker te liggen. Besteed er niet te veel aandacht aan en ga vooral je kind niet lastig vallen met aansporingen om het zo goed mogelijk te doen. Veel beter is om thuis veel boekjes te lezen en te zorgen dat lezen gezellig en plezierig is. Het tempo gaat daardoor het snelst omhoog.

Mijn zoon vindt lezen saai!

Hoe maken we lezen leuk?

Als je kind van nature een boekenwurm is dan mag je je gelukkig prijzen! Lezen is enorm waardevol voor de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot de woordenschat, de taalvaardigheid, het inlevingsvermogen en het kan voor rust en ontspanning zorgen. Helaas zijn niet alle kinderen boekenwurmen en moeten we ze stimuleren om te lezen.

In de klas wordt natuurlijk ook veel gelezen maar dagelijks een half uurtje hardop oefenen met je kind kan het technisch en begrijpend lezen niveau al snel verhogen! Je kind zal daar veel baat bij hebben want bij vrijwel alle lessen op school wordt een beroep gedaan op de leesvaardigheid van je kind.

Hoe zorg je ervoor dat het oefenen gezellig blijft?

 • Laat je kind zelf een boek kiezen op de bibliotheek. Kijk ook eens bij de informatieve boeken. Deze zijn er ook op allerlei niveaus. Sommige kinderen vinden deze boeken vele malen leuker dan de verhaaltjesboeken die op het niveau van groep 4 soms ook echt heel saai zijn.
 • Het mag ook een tijdschrift, strip of jeugdkrant zijn. Zoek net zo lang tot je zoon zelf iets kiest waar zijn interesse naar uitgaat.
 • Probeer te ontdekken wat populaire boeken zijn bij klasgenootjes. Niks werkt zo goed als een vriendje dat een boek aanbeveelt! Of kijk op kinderboekenjuf.nl voor de actuele top 10 lijst per leeftijd.
 • De site boekenzoeker.org is een geweldige hulp voor kinderen van alle leeftijden bij het zoeken van een boek. Ga eens samen met je kind op zoek.
 • Vindt je zoon het boekje saai? Leg het weg en kies iets anders. Lezen moet geen straf zijn.
 • Er wordt vaak gekozen om te lezen voor het slapen gaan. Voor oefenen met lezen is dit niet altijd het beste moment. Je kind is moe en vindt het misschien ook jammer dat de dag is afgelopen. Probeer het eens op een ander tijdstip bijvoorbeeld direct na het avondeten. Kies een moment waarop je zelf ook echt even de tijd en de rust kan opbrengen.
 • Lees om te beginnen eerst een stukje voor. Laat daarna je kind een stukje lezen. Wissel bijvoorbeeld per alinea.

Blijft het lezen een strijd? Kies er dan liever voor om te gaan voorlezen! Voorlezen bevordert niet het technisch leesniveau van je kind maar kan hem wel leren dat er echt leuke, spannende en grappige boeken bestaan. Bovendien vergroot voorlezen ook de woordenschat en taalvaardigheid van je kind.

Tot welke leeftijd lees je een kind nog voor ?

Tot welke leeftijd lees je een kind nog voor?

Mijn zoon is 8 jaar en kan inmiddels prima zelf lezen. Toch wil hij nog vaak dat ik voorlees. Tot welke leeftijd lees je een kind nog voor?

Lezen is belangrijk voorde ontwikkeling van je kind, dat weten we allemaal. Lezen is bovendien een vaardigheid die een kind op veel terreinen stimuleert in zijn ontwikkeling. Het vergroot de woordenschat, de taalvaardigheid en het inlevingsvermogen. Is jouw kind van nature een boekenwurm? Dan mag je je gelukkig prijzen. Voor veel kinderen is het lezen een pittige taak die veel inspanning kost. Blijven oefenen en veel leeskilometers maken zal het technisch lezen snel verbeteren. Maar hoe leren we kinderen daarnaast dat lezen ook ontzettend leuk kan zijn? Voorlezen kan daar enorm bij helpen!

Er is geen leeftijdsgrens voor het voorlezen van kinderen!  Er zijn veel goede redenen om er zo lang mogelijk mee door te gaan:

 • Kinderen die regelmatig voorgelezen worden, ontwikkelen een beter taalgevoel. Ze leren veel nieuwe woorden en hoe een goede zin is opgebouwd. Een voorleesverhaal biedt moeilijkere taal aan; taal die je kind nog niet zelf kan lezen maar wel kan begrijpen. Door te praten over het verhaal en je kind de kans te geven vragen te stellen leert je kind enorm veel nieuwe taal!
 • Je kind leert luisteren, zich te concentreren op een verhaal en het stimuleert de fantasie.
 • Voorlezen geeft kinderen een gevoel van veiligheid, gezelligheid en een moment van exclusieve aandacht.
 • Door voor te lezen geef je een goed voorbeeld: Lezen is leuk! Je vergroot de kans dat je kind ook zelf van boekenlezen gaat genieten.

Voorlezen is dus goed voor elk kind tot elke leeftijd. Natuurlijk moet het vooral een fijn moment zijn. Kies daarom samen met je kind een boek en durf een boek dat tegenvalt ook gewoon weg te leggen.  Let op dat je niet te lang blijft voorlezen en stop nog net voordat de aandacht van je kind verslapt. Jonge kinderen vinden het fijn als het verhaaltje ‘uitgelezen’ wordt. Kinderen vanaf groep 3 kunnen het beter aan wanneer een verhaal pas de volgende dag verder gaat.

Wil je tips voor leuke voorleesboeken? Kijk eens samen met je zoon op de site https://hetbestekinderboek.nl/voorleesboeken/ Hier vind je de top 10 beste voorleesboeken!

Altijd de eerste willen zijn.

Altijd de eerste willen zijn.

Mijn zoon is 7 jaar en zit in groep 4. Het lijkt soms wel of hij overal de eerste en de beste in wil zijn. De juf zegt dat hij vaak zijn werkjes afraffelt om als eerste klaar te kunnen zijn. Hij wil in de ochtend als eerste in de klas zijn en de beste zijn in spelletjes. Hij kan soms niet goed tegen zijn verlies en gaat dan huilen. Hoe leer ik mijn zoon dat hij niet overal de beste in hoeft te zijn?

Het lijkt erop dat je zoon emotioneel nog een beetje jong is. Dat mag, hij is pas zeven. Herkenbaar in je verhaal is het voorbeeld over het eerste in de klas willen zijn. In de onderbouw is dit in veel klassen een dagelijkse sport onder de vroege vogels. Meestal is het heel onschuldig dus maak je hierover geen zorgen. Sommige scholen kiezen er voor om per klas gezamenlijk naar de klas te lopen om dit soort wedstrijdjes te voorkomen.

Veel kinderen houden van competitie; de eerste en de beste willen zijn. Hier is niks mis mee zolang je kind ook kan accepteren dat het een keer verliest, geen andere kinderen uitlacht of minacht. Jonge kinderen moeten dit echt nog leren en in de klas is het dus ook vaak een onderwerp van gesprek: “Je kunt je werk wel als eerste klaar hebben, maar als het vol met fouten zit, is het dus toch niet zo knap”.

Het blijkt dat jouw zoon ook behoefte heeft aan competitie. Een paar tips:

-Het is van belang dat er duidelijkheid komt voor jouw zoon over wanneer snel werken goed is en wanneer hij beter niet op de klok kan kijken. Wanneer de leerkracht een beetje tegemoet komt aan de behoefte van je zoon om snel te willen zijn, kun je hem ook duidelijk maken bij welke werkjes dat goed is of juist helemaal fout.

-In groep 4 zijn er genoeg werkjes die wel op tempo gemaakt moeten worden en waarbij je zoon een stopwatch zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld het automatiseren van de tafeltjes, of de sommen onder de 20. Hij kan dan proberen om zijn eigen record te verbeteren of een wedstrijdje doen met een kind van hetzelfde niveau.

-Probeer met wat humor het verliezen te oefenen. Speel thuis een spelletje en reageer zelf eens heel dramatisch als je verliest. Let op je zoons reactie en neem deze gelegenheid aan om er eens met hem over te praten. Wat voel je als je verliest?  Het beste effect bij jonge kinderen is  goed gedrag voorleven. Geef het goede voorbeeld door een compliment te geven als je zoon een spelletje wint. Maar vraag ook van hem om zo aardig te zijn tegen jou, wanneer jij een keer wint. Korte spelletjes zijn hiervoor heel geschikt.

-Praat ook met je zoon over het feit dat het niet altijd fijn is voor andere kinderen wanneer hij altijd maar roept dat hij sneller of beter is. Hij moet leren om daar rekening mee te houden. Leer hem dat rekening houden met een ander, iemand kunnen troosten of een compliment kunnen geven wanneer de ander wint, ook heel knap is. Goed voorbeeld doet volgen!

-Soms zit er achter het slecht tegen je verlies kunnen een laag gevoel van eigenwaarde dat steeds bevestigd wordt door het verlies. Het is in dit geval hard nodig om te gaan werken aan een positiever zelfbeeld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven